Дистанционно обучение

От 17 март сме в дистанционна форма на обучение.

Учебният ден започва в 10:00 часа при спазване на седмичното разписание на деня или във време уточнено от класния ръководител или учителите. Учениците на 100 процента са във виртуалните класни стаи създадени от техните учители или в избрани канали за комуникация. Активно се включват във видео уроци, получават задачи, проекти, презентации, текстове, видеа, условия за решаване на задачи, страници за самоподготовка, рисуват, пеят и спортуват. С учителите от ЦДО подготвят домашни и учат уроци. Познават и спазват етичните норми за общуване в интернет. С повишен интерес и мотивация се отнасят към дистанционния учебен процес. Естествено всичко това се дължи и на подкрепата на родителите, без тях нямаше как да се получи толкова бързо и ефективно преминаването към дистанционната форма на обучение.

234510111314151716

20181918171615 3031

141234

5678 2122232425262728 29303132 33343536

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8