gsr

 

 

     СЕДМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”

Преподаватели

РЪКОВОДСТВО

Анелия Тодорова Нонева

Образование: Висше – магистър

Специалност: Учител по математика и информационни технологии

Длъжност: Директор

Мила Веселинова Благоева

Образование: Висше – магистър

Специалност:  Педагогика

Длъжност: Заместник – директор по учебна дейност

Радослава Манова Манова

Образование: Висше – магистър

Специалност:  Българска филология

Длъжност: Заместник – директор по учебна дейност

 

Учители в начален етап

Катя Иванова Крумова -Висше магистър старши учител

Ирена Димитрова Стоилова -Висше бакалавър учител

Ася Кирилова Стефанова- Висше старши учител

Лазарина Петрова Лазарова -Висше магистър старши учител

Елица Иванова Цанкова -Висше магистър старши учител

Десислава Бориславова Деспотова -Висше магистър старши учител

Мариана Генова Дидова -Висше магистър старши учител

Милена Петрова Велинова -Висше магистър старши учител

Ирена Генадиева Василева -Висше старши учител

Симона Добринова – психолог

 

 Учители в ПИГ

Румен Георгиев Анков Висше магистър старши учител

Живка Иванова Бърнева Висше магистър старши учител

Радостина Симеонова Стефанова Висше магистър старши учител

Радостина Бойкова Николова- Георгиева Висше бакалавър учител

Моника Радославова Михайлова Висше магистър учител

Милена Георгиева Висше магистър учител

Учители в прогимназиален етап

Робертино Стоилов учител по български език и литература

Мануела Велинова  Висше магистър  учител по английски език

Огнян Руменов Огнянов Висше бакалавър учител по история и цивилизация

Юлия Иванова Ганчева Висше магистър старши учител по математика

Милена Костадинова Иванова Висше бакалавър учител по музика

Евелина Йорданова Лазарова Висше магистър старши учител по информатика и информационни технологии и технологии

Румил Стефанов Жотев Висше магистър старши учител по физическо възпитание и спорт

Любка Панева Тодорова Висше магистър старши учител по природни науки

Моника Кардашева учител по български език и литература

Учител в ПИГ

Аделина Никодимова Владимирова  Висше магистър старши учител

Класни ръководители

 

Начален етап:

I а     Катя Крумова

I  б    Ася Стефанова

ІI  а      Лазарина Петрова

ІI б       Елица Цанкова

ІII а        Десислава  Деспотова

ІII б       Мариана Дидова

ІV а      Милена Велинова

IV б      Ирена Стоилова

 

Прогимназиален етап

Vа      Милена  Иванова

V б     Огнян Огнянов

VI а      Евелина Лазарова

VI б     Робертино Стоилов

VII а     Моника Кардашева

VII б     Юлия Ганчева