Поверителност

GDPR

Защита на личните данни на СЕДМО ОУ ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ – Перник съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).