Полезни връзки

Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

1. Телефонна линия: 0800 10 112;

2. Е-mail: obhvat@mon.bg.

 

Национална педагогическа мрежа https://pedagogika.nacid.bg/