Твоят час

 

Твоят час

 

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТА

Заявление и декларация за информирано съгласие ПРИЛОЖЕНИЕ1

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект

“ТВОЯТ ЧАС” ПРИЛОЖЕНИЕ2

Индивидуална образователна карта ПРИЛОЖЕНИЕ3

Общесвен съвет “ТВОЯТ ЧАС” ПРИЛОЖЕНИЕ4

 

Групи по интереси към проект Твоят час в VII  ОУ “Г. С. Раковски” град Перник

Ателие “Сръчни ръце” с ръководител г-жа Елица Цанкова

IMG_20170222_151404image-0-02-05-3c73cbf30c7a51252ee70c437eae919ebf91bfb082892ca39fea69d773f25764-V

IMG_20180226_092539              IMG_20180226_093042

 

 

Целта на обучението е: Да  развие творческите възможности на учениците. Да допринесе за усъвършенстване на работата им с различни по вид материали и техники. Да се развие сръчност, умения за работа в екип и взаимопомощ. Изграждане на положително отношение към изкуството.

“Вълшебството на родния език” с ръководител г-жа Мариана Дидова

                                                      20170307_150338     20170307_150433

 

 

 

 

 

Представителна изява на “Вълшебството на родния език”

55                                     IMG_20180420_125117    22

 

Целта на обучението е: Задълбочаване и обогатяване на знанията за речевите единици, правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми.

“Дигитални умения” с ръководител г-жа Евелина Лазарова

16997409_408919692780634_1247848141_n[1]                     

         

dav

 Финално представяне на клуб “Дигитални умения” пред участниците в другите  клубове, родителите и гости.

IMG_20180516_15053332595165_437802786647970_4465673726117019648_n[1]32506444_437802399981342_5209449804224004096_n

 

 

 

 

 

 

Целта на обучението е: Учениците да се научат да работят с дигитални устройства.
Да знаят да използват различни начини за събиране и съхранения на информация; да използват различни компютърни програми за обработване и разпространение на информация. Да изградят умения за работа в екип. Да изработят информационни материали за ИИД в училището и резултатите от дейностите. Да се създадат комуникативни умения и нагласи у учениците.

“Здравословно хранене и здравословен начин на живот” с ръководител г-жа Любка Панева

IMG_20170223_145456

Целта на обучението е: Учениците да се запознаят със същността на здравословното хранене и здравословния начин на живот. Да оценяват ползите от здравословното хранене.

“Извънкласна дейност за преодоляване на обучителните затруднения по Математика”  с ръководител г-жа Юлия Христова

Финално представяне на извънкласната дейност за преодоляването на обучителните затруднения по Математика.

111

Целта на обучението е: Преодоляване на затрудненията при обучението по математика. Допълване на знанията от предишни години. Създаване на навици за  усвояване на нови знания.

Математиката – лесна и интересна”  с ръководител г-жа Милена Велинова

Exif_JPEG_42018486195_1465180536874473_7079481041221711527_n18485713_1465180640207796_5593227194297483535_n

Представителна изява на клуб Математиката – лесна и интересна”

33                         22

Целта на обучението е: Преодоляване на пропуските при действия с многоцифрени числа, разширяване на знанията за основните геометрични фигури. Изграждане на умения за самоконтрол, самооценка и работа в група.

“Млад родолюбец” с ръководител г-жа Катя Крумова

18301680_255640578236248_6730144147830686882_n

120180329_113113

Целта на обучението е: Запознаване с празнично-обредната система в родния край и с българското народно творчество. Възпитание и приобщаване към общочовешките ценности и добродетели. Съхраняване на българския дух у децата.

Публична изява на Клуб “Млад родолюбец. Учениците от II”а” клас представиха “Фолклорна програма” по Проект”Твоят час” . Младите родолюбци показаха знания чрез песни, хумор, народни мъдрости и драматизация. Представиха се достойно пред родители и гости. Доказаха,че:”Корен български, дето се опира на вяра и обич, на правда и добрина се не забравя”

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

“Приказен свят” с ръководител г-жа Лазарина Петрова

20161214_150030                       18193858_298283280585588_3046788189858718539_n

 

 

Посещението в регионалната библиотека “Светослав Минков” бе последното занятие на клуба за тази учебна година.

11                                             222

Целта на обучението е: Развитие на словотворческите и артистични способности. Изграждане на умения за участие в театрална постановка. Изграждане на умения за развиване на сценична реч. Възпитаване в любов към литературните творби и изграждане на естетически вкус.

“Туризъм” с ръководител г-н Стойчо Янев

16683158_1136486249807701_1535751324_n                                            17005875_1151922128264113_499865899_n

18870740_1918446465062393_1598337474_nIMG_20180310_143611

18902178_1245828402206818_481345404_n

 

 

 

 

 

Целта на обучението е: Да се гради умение за здравословен начин на живот, насочено към личното и обществено благополучие и към постигане на оптимално физическо и умствено състояние.

“Чудният свят на Английския език”  с ръководител г-жа Роза Стефанова

IMG_20161222_132256

Представителна изява на “Чудният свят на Английския език”.

IMG_20180531_134925IMG_20180531_135106

Целта на обучението е: Развитие на уменията за учене. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднение в подготовката си по английски език. Повишаване на мотивацията.